TEHTÄVÄ RAKASTAA

Isän rakkaus meitä kohtaan on ruumiillistunut Hänen Pojassaan ja annettu Pyhän Hengen toiminnan piiriin. Pyhä Henki taas on lähetetty ihmiskunnalle ilmaisemaan tämän iankaikkisen rakkauden ylivertaisuutta ja kirkkautta.

”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. … Mutta minä kehotan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta”(Room.5:5; 15:30). Pyhä Henki on Isän ja Pojan iankaikkinen rakkaus. Kaikki Hänen työnsä, palvelunsa ovat sen rakkauden ilmaisua varten.

Aivan niin kuin Jeesus hyväksyi lähettämisensä halukkaasti, niin teki Pyhä Henkikin. Isä antoi Hänet Kristukselle, joka vuorostaan lähetti Hengen meille rakkauden tehtävässä. Siksi kaikki, minkä Henki tekee, kaikki lohdutus, minkä Hän tuo, kaikki ilmestys, kuritus, houkuttelu ja varoitus, kaikki tulee rakkaudesta. Ensin se lähtee Isän rakkaudesta ja Kristuksen rakkaudesta, mutta myös Hengen omasta rakkaudesta, sillä Pyhä Henki todella rakastaa jokaista, jossa Hän elää.

Tämä saattaa kuulostaa joistakin lukijoista alkeelliselta, mutta tarkalleen sanottuna, näinä lisääntyvän sekasorron päivinä, tämä totuus pitää saada kiinnitetyksi sydämiimme. Uskomme pitää, pysyäkseen lujana tulevina päivinä, pitäytyä seuraavaan: Jos emme ole varmoja Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan, emme voi kasvaa lujuudessa ja luottamuksessa. Silloin emme pysty iloitsemaan, kun raivoavat myrskyt tulevat päällemme.

Profeetta Jesaja samaistaa Pyhän Hengen työn ja toiminnan äidin rakkauteen ja lohdutukseen.

”Niin kuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä, ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen”(Jes.66:13).

Luonnossa ei ole toista suurempaa rakkauden mallia kuin hellä, huolehtiva äiti. Hän on aina läsnä lapsiaan varten, raviten, lohduttaen sanoillaan ahdingon aikana.

Tämän äidillisen kuvan kera Pyhä Henki näyttää meille, kuinka Hän toteuttaa oman tehtävänsä. Hän sanoo meille Jesajan kautta:

”Jeesuksen seuraajina te jo tiedätte jotakin rakkaudesta. Antakaa Minun nyt näyttää teille, kuinka hellä ja pitkämielinen Isän ja Hänen Poikansa rakkaus on teitä kohtaan. Jotta sen voisi ymmärtää, pitää miettiä hurskasta, hellää äidin rakkautta. Näin Minä toimin teissä, näin palvelen teitä”.